Historia

Advokatbyrån har sedan 1998 huserat i nuvarande lokaler på Köpmansgatan 23 i centrala Halmstad. Advokaten Stellan Elmgren, som var med och startade byrån, är alltjämt verksam.

Sedan 2019 är även advokaterna Pontus Lindgren och Erik Kulle delägare i advokatbyrån.

Verksamheten på advokatbyrån har kontinuerligt haft sin tonvikt på främst brottmålsjuridik, såväl som försvarare som målsägandebiträden. Härutöver erbjuder våra advokater tjänster såsom ombud och offentliga biträden inom humanjuridik, familje- och arvsrätt samt affärsjuridik. Byrån kan, genom den samlade, mångåriga, erfarenheten hos våra advokater, erbjuda högkvalitativ juridisk rådgivning med tonvikt på engagemang, tillgänglighet och kompetens.