Anlitar du oss tar vi ett skäligt arvode för vårt arbete. Vi hjälper dig att ansöka om rättsskydd och rättshjälp.

Rättsskydd – ingår i en del försäkringar. Om Du har en sådan försäkring kan Du få hjälp med Dina kostnader om Du har hamnat i en tvist. I de flesta fall finns en självrisk som normalt sett brukar ligga på 20% av den totala kostnaden.

Rättshjälp –
kan Du få om Du inte har en försäkring där rättsskydd ingår. I rättshjälp ingår delar av kostnaden för en advokat eller jurist om Du har hamnat i en tvist. För minderåriga utan inkomst och förmögenhet kan hela kostnaden täckas. Rättshjälpen täcker kostnader för advokatens arbete upp till 100 timmar.