Vad behöver Du hjälp med?

Brottmål

Är du misstänkt för brott? – Försvarare

Om du är kallad till förhör som misstänkt för brott har du rätt att begära en offentlig försvarare. Du kan då begära vem Du vill ha. Samtliga våra advokater åtar sig uppdrag som offentliga försvarare i alla typer av brottmål och har lång erfarenhet av försvararuppdrag. 

En försvarares uppdrag innebär att ”med nit och omsorg tillvarata den misstänktes rätt och i detta syfte verka för sakens rätta belysning”. Det innebär helt enkelt att försvararen skall se till att Du blir rättvist behandlad och får en rättvis prövning. Våra advokater gör alltid sitt yttersta för att tillvarata Dina intressen.

 

Har du blivit utsatt för brott? – Målsägandebiträde

Om Du har blivit utsatt för ett brott har Du i många situationer rätt till hjälp av ett målsägandebiträde. Liksom vid valet av försvarare har Du som brottsoffer rätt att välja att en viss advokat förordnas för Dig. Samtliga våra advokater åtar sig uppdrag som målsägandebiträden.

Ett brottsoffer i en brottmålsprocess kan det ofta kännas svårt att veta vad som händer. Situationen kan ofta kännas jobbig och utsatt. Målsägandebiträdets roll är att hjälpa Dig igenom processen och tillvarata Dina intressen. Vi finns där under polisförhör, vid förberedelserna inför rättegången och vid Din sida under rättegången.

Affärsjuridik

Vi erbjuder rådgivning och juridiskt biträde till mindre företag och privatpersoner i affärsjuridiska frågor. Vi arbetar både proaktivt, exempelvis genom upprättande av avtal i samband med en överlåtelse eller fusion, som reaktivt i form av att agera ombud i tvister.

De tvister som handläggs på byrån kan röra allt från oenigheter kring avtalstolkning, till reklamationer eller skadeståndsanspråk. Varje ärende är unikt och varje klient har sina egna förutsättningar, förväntningar och förhoppningar. Därför lägger vi stor vikt vid att utreda vad Du vill få ut av vår expertis och hur vi kan hjälpa Dig nå ett bra resultat.

Har Du behov av rådgivning – Boka en tid!

Familjerätt

Våra advokater har lång erfarenhet av familjerättsliga ärenden och erbjuder hjälp i familjerättsliga angelägenheter av vitt skilda slag. Det kan handla om vårdnadstvister kring barnen, frågor om bodelning och bouppteckning i samband med separationer eller frågor om äktenskapsförord, samboavtal eller inbördes testamenten. Kort och gott allt som har med livet tillsammans (eller isär) att göra.

Har Du behov av ett ombud eller bara vill veta vilka rättigheter och skyldigheter Du har – Boka en tid för rådgivning!

last will

arvsrätt

I samband med att någon närstående går bort uppkommer ofta en mängd frågor om hur den avlidnes tillgångar skall hanteras och fördelas. För en oinsatt person kan arvsrätten vara en djungel.

Vi erbjuder juridisk hjälp med exempelvis upprättande av bouppteckningar och arvskiften. Vi agerar även ombud i tvister avseende exempelvis laglottskränkningar och klander av testamenten.

Advokatbyrån har ett nära samarbete med Begravningsbyrån Benskiöld & Co i Halmstad.

Migrationsrätt

Våra advokater har lång och gedigen erfarenhet av migrationsrätt. Vi åtar oss regelbundet uppdrag som offentliga biträden i asylärenden.

Socialrätt

Våra advokater har lång erfarenhet av uppdrag som offentliga biträden i ärenden om tvångslagstiftning. Det kan handla om omhändertaganden och placeringar enligt lagen om vård av unga (LVU), lagen om vård av missbrukare (LVM) och lagen om psykiatrisk tvångsvård (LPT). Om Du eller Ditt barn är föremål för åtgärder med stöd av någon tvångslagstiftning kan Du begära att någon av våra advokater skall förordnas som offentligt biträde för Dig.