Anna Vinberg, sekreterare ekonomi & admin

Anna har arbetat på advokatbyrån sedan 2013.

Anna är ansiktet utåt och när Du ringer till oss eller besöker vår advokatbyrå är hon Din första kontakt.

Anna är ekonomiansvarig på advokatbyrån, samt arbetar med bouppteckningar, arvskiften och administration.