Anna Bergsten, biträdande jurist

Anna Bergsten har flerårig erfarenhet från det svenska rättsystemets olika instanser och djupa kunskaper inom bland annat familjerätt, arvsrätt och brottmål.

 

Efter juristexamen vid Lunds Universitet 2006, med familjerättslig inriktning, genomförde Anna Bergsten notarietjänstgöring vid Ångermanlands tingsrätt. Med sitt brinnande intresse för rättsväsendet tog hon sig vidare till Jönköping och Göta hovrätt, där hon inledde domarbanan med en anställning som fiskal 2008. Denna tjänstgöring fortsatte sedan vid Skaraborgs tingsrätt i Skövde och avslutades vid Hovrätten för Västra Sverige i Göteborg, där hon förordnades som hovrättsassessor 2015. Anna Bergsten har även arbetat ett år som extra åklagare vid Göteborgs åklagarkammare, varit anställd som jurist vid Polismyndighetens rättsavdelning i Göteborg och ägnat sig åt plan- och bygglovsärenden, krisjuridik samt valarbete vid Länsstyrelsen i Hallands län. Sedan 2022 har hon varit anställd vid Advokaterna Elmgren och Lindgren HB.

Anna Bergstens huvudsakliga verksamhetsområde som biträdande jurist utgörs av

*Familjerätt

*Socialrätt (LVU, LVM m.m.)

*Brottmål (uppdrag som målsägandebiträde samt särskild företrädare för barn)

*Migrationsrätt