Erik Kulle, advokat och delägare

Erik Kulle har flerårig erfarenhet av humanjuridik i allmänhet och familjerätt av skilda slag i synnerhet.

Efter juristexamen 2013 har Erik Kulle varit anställd på bl.a. Advokatbyrån Juristgruppen och Familjens Jurist. Sedan 2018 har han varit anställd vid Advokaterna Elmgren & Lindgren HB och sedan 2019 är han även delägare.

Erik Kulles huvudsakliga verksamhetsområde som advokat utgörs av

*Familjerätt

* Socialrätt (LVU, LVM m.m)

*Brottmål (uppdrag som offentlig försvarare, målsägandebiträde samt särskild företrädare för barn)

*Migrationsrätt

*Affärsjuridik