Pontus Lindgren, advokat och delägare

Pontus Lindgren har flerårig erfarenhet från advokatbyrå med inriktning främst på brottmål, tvistemål och migrationsrätt.

Efter juristexamen vid Umeå Universitet och studier vid Keele University, UK, gjorde Pontus Lindgren notarietjänstgöring vid Helsingborgs tingsrätt. Därefter var han verksam på advokatbyrå i Malmö. Sedan 2018 har han varit anställd vid Advokaterna Elmgren & Lindgren HB och sedan 2019 är han även delägare.

Pontus Lindgrens huvudsakliga verksamhetsområde som advokat utgörs av

* Brottmål (uppdrag som försvarare, målsägandebiträde och särskild företrädare för barn)

* Migrationsrätt

* Socialrätt (LVU, LVM, m.m)

* Familjerätt

*Affärsjuridik