Lars-Olof Lindgren, advokat och delägare

Lars-Olof har mångårig erfarenhet av humanjuridik i allmänhet och brottmål med inriktning mot ekonomisk brottslighet i synnerhet.

Efter juristexamen vid Lunds Universitet och tingsmeritering vid Halmstads Tingsrätt har Lars-Olof Lindgren varit verksam vid advokatbyrå i Halmstad sedan 1988. Perioden 1988-1997 vid Allmänna Advokatbyrån i Halmstad och därefter som delägare i advokatbyrå i skilda konstellationer.

Lars-Olof Lindgrens huvudsakliga verksamhetsområde som advokat utgörs av

* Brottmål, särskilt med inriktning mot ekonomisk brottslighet

* Migrationsrätt

* Familjerätt

* Affärsjuridik

L-O-porträtt