Vår Advokatbyrå

Historia

Advokatbyrån har sedan 1998 huserat i nuvarande lokaler på Köpmansgatan 23 i centrala Halmstad. Advokaterna Stellan Elmgren och Lars-Olof Lindgren, som var med och startade byrån, är alltjämt verksamma.

 

Sedan 2019 är även advokaterna Pontus Lindgren och Erik Kulle delägare i advokatbyrån.

 

Verksamheten på advokatbyrån har kontinuerligt haft sin tonvikt på främst brottmålsjuridik, såväl som försvarare som målsägandebiträden. Härutöver erbjuder våra advokater tjänster såsom ombud och offentliga biträden inom humanjuridik, familje- och arvsrätt samt affärsjuridik. Byrån kan, genom den samlade, mångåriga, erfarenheten hos våra advokater, erbjuda högkvalitativ juridisk rådgivning med tonvikt på engagemang, tillgänglighet och kompetens.

Stellan Elmgren, advokat och delägare

Stellan har mångårig erfarenhet av bl.a brottmål med huvudsakligt verksamhetsområde i Halland.

Efter juristexamen 1986 arbetade Stellan Elmgren några år som bankjurist.

Sedan 1991 har han arbetat på advokatbyrå, och blev advokat 1993. Sedan 1998 är han delägare i Advokaterna Elmgren & Lindgren.

Stellan Elmgren har en bakgrund som elitfotbollsspelare och är idag ledamot i Halmstads Bollklubbs styrelse.

Stellan Elmgrens huvudsakliga verksamhetsområde som advokat utgörs av

* Brottmål (uppdrag som offentlig försvarare & målsägandebiträde)

* Migrationsrätt

* Affärsjuridik

L-O-porträtt

Lars-Olof Lindgren, advokat och delägare

Lars-Olof har mångårig erfarenhet av humanjuridik i allmänhet och brottmål med inriktning mot ekonomisk brottslighet i synnerhet.

Efter juristexamen vid Lunds Universitet och tingsmeritering vid Halmstads Tingsrätt har Lars-Olof Lindgren varit verksam vid advokatbyrå i Halmstad sedan 1988. Perioden 1988-1997 vid Allmänna Advokatbyrån i Halmstad och därefter som delägare i advokatbyrå i skilda konstellationer.

Lars-Olof Lindgrens huvudsakliga verksamhetsområde som advokat utgörs av

* Brottmål, särskilt med inriktning mot ekonomisk brottslighet

* Migrationsrätt

* Familjerätt

* Affärsjuridik

Pontus Lindgren, advokat och delägare

Pontus Lindgren har flerårig erfarenhet från advokatbyrå med inriktning främst på brottmål, tvistemål och migrationsrätt.

Efter juristexamen vid Umeå Universitet och studier vid Keele University, UK, gjorde Pontus Lindgren notarietjänstgöring vid Helsingborgs tingsrätt. Därefter var han verksam på advokatbyrå i Malmö. Sedan 2018 har han varit anställd vid Advokaterna Elmgren & Lindgren HB och sedan 2019 är han även delägare.

Pontus Lindgrens huvudsakliga verksamhetsområde som advokat utgörs av

* Brottmål (uppdrag som försvarare, målsägandebiträde och särskild företrädare för barn)

* Migrationsrätt

* Socialrätt (LVU, LVM, m.m)

* Familjerätt

*Affärsjuridik

Erik Kulle, advokat och delägare

Erik Kulle har flerårig erfarenhet av humanjuridik i allmänhet och familjerätt av skilda slag i synnerhet.

Efter juristexamen 2013 har Erik Kulle varit anställd på bl.a. Advokatbyrån Juristgruppen och Familjens Jurist. Sedan 2018 har han varit anställd vid Advokaterna Elmgren & Lindgren HB och sedan 2019 är han även delägare.

Erik Kulles huvudsakliga verksamhetsområde som advokat utgörs av

*Familjerätt

* Socialrätt (LVU, LVM m.m)

*Brottmål (uppdrag som offentlig försvarare, målsägandebiträde samt särskild företrädare för barn)

*Migrationsrätt

*Affärsjuridik

Anna Vinberg, advokatsekreterare

Anna har arbetat hos oss sedan 2013.

Anna är ansiktet utåt och när Du ringer till oss eller besöker vår advokatbyrå är hon Din första kontakt.

Förutom de administrativa arbetsuppgifterna som ingår i sekreterartjänsten arbetar Anna även med bouppteckningar samt är ekonomiansvarig på advokatbyrån.