För många är kostnaden en viktig fråga. Här går vi igenom kortfattat vad som gäller.

 

Tvistemål

Rättsskydd – ingår i de flesta försäkringarna. Om Du har en sådan försäkring kan Du få hjälp med Dina ombudskostnader om Du har hamnat i en tvist. I de flesta fall finns en självrisk, vilken normalt sett brukar ligga på 20% av den totala kostnaden. Ibland kan det vara svårt att reda ut om försäkringen täcker – därför går vi igenom vilka förutsättningar som gäller för just Dig i det inledande mötet.

Rättshjälp –
kan Du få om Du inte har en försäkring där rättsskydd ingår. I rättshjälp ingår delar av kostnaden för en advokat eller jurist om Du har hamnat i en tvist.  För minderåriga utan inkomst och förmögenhet kan hela kostnaden täckas. Det finns också begränsningar i möjligheten att få rättshjälp. Vi går igenom vilka förutsättningar som gäller för just Dig i våra inledande möten.

 

Brottmål

Offentlig försvarare – vem som betalar och hur mycket beror dels på om man blir dömd för det man är misstänkt, dels på hur ens inkomstförhållanden ser ut. Blir man frikänd står staten kostnaderna för den offentlige försvararen, blir man dömd kan man få betala en del av kostnaderna. Det är domstolen som bestämmer hur kostnaderna fördelas i slutändan.

Privat försvarare – om man inte fått en offentlig försvarare eller inte är nöjd med den man fått kan man anlita privat försvarare. Blir man frikänd får man som utgångspunkt kostnaderna betalda av staten. Blir man fälld får man stå kostnaderna själv.