Vår Advokatbyrå

Historia

Advokatbyrån bildades 1998.

I samband med att Allmänna Advokatbyrån i Halmstads verksamhet upphörde inleddes ett mångårigt samarbete mellan advokaterna Bengt Nestrup, Stellan Elmgren och Lars-Olof Lindgren.

Advokaten Bengt Nestrup lämnade advokatbyrån 2012 och sedan dess är advokaterna Stellan Elmgren och Lars-Olof Lindgren verksamma vid advokatbyrån samt Pontus Lindgren och Erik Kulle som anställda advokater.

Verksamheten vid advokatbyrån är framförallt inriktad mot brottmåljuridik, men även allmän humanjuridik och affärsjuridik är vanligt förekommande.

L-O-porträtt

Lars-Olof Lindgren, advokat och delägare

Lars-Olof har mångårig erfarenhet av humanjuridik i allmänhet och brottmål med inriktning mot ekonomisk brottslighet i synnerhet.

Efter juristexamen vid Lunds Universitet och tingsmeritering vid Halmstads Tingsrätt har Lars-Olof Lindgren varit verksam vid advokatbyrå i Halmstad sedan 1988. Perioden 1988-1997 vid Allmänna Advokatbyrån i Halmstad och därefter som delägare i advokatbyrå i skilda konstellationer.

Lars-Olof Lindgrens huvudsakliga verksamhetsområde som advokat utgörs av

* Brottmål, särskilt med inriktning mot ekonomisk brottslighet

* Migrationsrätt

* Familjerätt

* Affärsjuridik

Stellan Elmgren, advokat och delägare

Stellan har mångårig erfarenhet av bl.a brottmål med huvudsakligt verksamhetsområde i Halland.

Efter juristexamen 1986 arbetade Stellan Elmgren några år som bankjurist.

Sedan 1991 har han arbetat på advokatbyrå, och blev advokat 1993. Sedan 1998 är han delägare i Advokaterna Elmgren & Lindgren.

Stellan Elmgren har en bakgrund som elitfotbollsspelare och är idag ledamot i Halmstads Bollklubbs styrelse.

Stellan Elmgrens huvudsakliga verksamhetsområde som advokat utgörs av

* Brottmål (uppdrag som offentlig försvarare & målsägandebiträde)

* Migrationsrätt

* Affärsjuridik

Pontus Lindgren, advokat

Mer info kommer inom kort.

Erik Kulle, advokat

Mer info kommer inom kort.

Anna Vinberg, advokatsekreterare

Anna började jobba hos oss i februari 2013. Hon har tidigare arbetat många år inom resebranschen.

Anna är ”ansiktet utåt” och när Du ringer till oss eller besöker vår advokatbyrå är hon Din första kontakt.

Förutom de administrativa arbetsuppgifterna som ingår i sekreterartjänsten är Anna ekonomiansvarig på advokatbyrån.