Om oss

Historia

Advokatbyrån bildades 1998.

I samband med att Allmänna Advokatbyrån i Halmstads verksamhet upphörde inleddes ett mångårigt samarbete mellan advokaterna Bengt Nestrup, Stellan Elmgren och Lars-Olof Lindgren.

Advokaten Bengt Nestrup lämnade advokatbyrån 2012 och sedan dess är advokaterna Stellan Elmgren och Lars-Olof Lindgren verksamma vid advokatbyrån samt Jennie Valtin som anställd advokat.

Verksamheten vid advokatbyrån är framförallt inriktad mot brottmåljuridik, men även allmän humanjuridik och affärsjuridik är vanligt förekommande.

 

Lars-Olof Lindgren, advokat och delägare

L-O porträtt

Lars-Olof har mångårig erfarenhet av humanjuridik i allmänhet och brottmål med inriktning mot ekonomisk brottslighet i synnerhet.

Efter juristexamen vid Lunds Universitet och tingsmeritering vid Halmstads Tingsrätt har Lars-Olof Lindgren varit verksam vid advokatbyrå i Halmstad sedan 1988. Perioden 1988-1997 vid Allmänna Advokatbyrån i Halmstad och därefter som delägare i advokatbyrå i skilda konstellationer.

Lars-Olof Lindgrens huvudsakliga verksamhetsområde som advokat utgörs av

* Brottmål, särskilt med inriktning mot ekonomisk brottslighet

* Migrationsrätt

* Familjerätt

* Affärsjuridik

 

Stellan Elmgren, advokat och delägare

Stellan 2013

 

Stellan har mångårig erfarenhet av bl.a brottmål med huvudsakligt verksamhetsområde i Halland.

Efter juristexamen 1986 arbetade Stellan Elmgren några år som bankjurist.

Sedan 1991 har han arbetat på advokatbyrå, och blev advokat 1993. Sedan 1998 är han delägare i Advokaterna Elmgren & Lindgren.

Stellan Elmgren har en bakgrund som elitfotbollsspelare och är idag ledamot i Halmstads Bollklubbs styrelse.

Stellan Elmgrens huvudsakliga verksamhetsområde som advokat utgörs av

* Brottmål (uppdrag som offentlig försvarare & målsägandebiträde)

* Migrationsrätt

* Affärsjuridik

 

Jennie Valtin, advokat

Jennie Valtin har efter sin juristexamen vid Uppsala Universitet studerat kriminologi samt rättspsykologi. Efter studierna har hon arbetat hos Advokaterna Elmgren & Lindgren som biträdande jurist. Sedan början av 2017 är hon advokat.

Jennie har arbetat med brottsdrabbade för olika ideella organisationer. Hon har även utbildning utanför det juridiska området i hur man bäst stöttar brottsdrabbade, hur man samtalar med barn och unga samt hur barn och ungdomar reagerar då de har blivit utsatta för brott och våld.

Jennie har ett genuint intresse och engagemang i bemötandet av personer i utsatta situationer.

Jennie Valtins huvudsakliga verksamhetsområde utgörs främst av

* Brottmål (uppdrag som målsägandebiträde och särskild företrädare för barn. Som målsägandebiträde hjälper Jennie Dig även med att driva in skadestånd från gärningsmannen samt att ansöka om brottskadeersättning från Brottsoffermyndigheten.)

* Migrationsrätt

* Vårdnadsmål

 

Anna Vinberg, advokatsekreterare

bild Anna

Anna började jobba hos oss i februari 2013. Hon har tidigare arbetat många år inom resebranschen.

Anna är ”ansiktet utåt” och när Du ringer till oss eller besöker vår advokatbyrå är hon Din första kontakt.

Förutom de administrativa arbetsuppgifterna som ingår i sekreterartjänsten är Anna ekonomiansvarig på advokatbyrån.