Rättsområden

Våra advokaters gemensamma kunskap är bred och täcker alla centrala rättsområden

En betydande del av vår verksamhet utgörs av brottmål. Vi åtar oss uppdrag som offentlig försvarare, målsägandebiträde & särskild företrädare för barn.

Brottmål – Våra advokater har en gedigen erfarenhet av uppdrag som försvarare eller målsägandebiträden och arbetar ofta med uppmärksammade mål. Om Du blir misstänkt för ett brott har Du alltid rätt till en offentlig försvarare, och Du har alltid rätt att begära den advokat Du själv önskar. Som misstänkt för ett brott bör Du inte medverka vid ett polisförhör utan Din advokat närvarande.

Du som har utsatts för ett brott kan ha rätt till ett målsägandebiträde. I sådant fall kan Du begära den advokat eller jurist Du själv önskar. Som målsägandebiträde hjälper vi Dig med råd och stöd under både förundersökningen och rättegången. Vi hjälper också till med skadestånd och ser till att Du känner Dig trygg under hela rättsprocessen.

Barn som utsatts för brott har rätt till en särskild företrädare som ska tillvarata barnets intressen både under förundersökningen och i domstolen. Tingsrätten förordnar (utser) en advokat eller jurist som särskild företrädare och dennes uppgift är att överta vårdnadshavarens ansvar i de delar som har med förundersökningen och rättegången att göra.

Andra områden där vi är verksamma är:
Migrationsrätt – är ett samlingsbegrepp på det juridiska område som behandlar rätten för en utländsk medborgare att befinna sig i Sverige. Vid vissa frågor inom migrationsrätten kan sökanden ha rätt till ett offentligt biträde. Biträdet (advokat eller jurist) hjälper den sökande med kontakten med Migrationsverket och domstolen.

Familjerätt – är den del av humanjuridiken som reglerar familjens rättsställning och familjemedlemmars inbördes skyldigheter och rättigheter. Här ingår frågor som rör vårdnadsmål, umgänge, skilsmässa, bodelning, faderskap, testamente, dödsbo mm.

Affärsjuridik –
Både stora och små företag kan hamna i lägen där det finns behov av rådgivning och juridiskt stöd från advokat.  Våra advokater åtar sig också uppdrag som likvidator.

Kontakta oss och berätta vad Ditt ärende gäller så bokar vi in Dig för ett besök hos en av våra advokater.